Allergenmätningar

Allergenlabb kommer mellan midsommar och 20 augusti vara obemannat och ärenden kommer inte kunna besvaras då.
 
Inomhusmiljön kan vara kontaminerad både på ytor såsom golv, mattor stoppade möbler, gardiner samt i varierande grad i luften med allergen. Typiska inomhusallergen är proteiner som kommer från djur eller växter, såsom tex husdjur som katt och hund och i viss mån häst, samt kvalster som trivs i våra sängar, i stoppade möbler och heltäckningsmattor. Andra allergen är pollen som kommer in med utomhusluften i våra bostäder, vilket varierar med pollensäsongen. Allergen kan ge upphov till allergiska problem hos vissa personer i form av tex hösnuva eller astma. Det behövs endast mycket låga nivåer för att en allergisk person skall må dåligt eller få akuta besvär.

Arbets- och miljömedicin erbjuder analytiska metoder för kvantitativ bestämning av inomhusallergen i sedimenterat damm och i luften, sk respirabelt damm. Vi kan också hjälpa till med en korrekt tolkning och relevant bedömning av analysresultat.

För vidare information och prisuppgifter kontakta:

Susanne Victor, tel: 018-611 36 55, susanne.victor[@]akademiska.se
Johan Ålander, tel: 018-611 36 53, johan.alander[@]akademiska.se

Läs mer om pälsdjursallergen och kvalsterallergen på Astma & Allergiförbundets hemsida.