Ergonomiträff - Öppna kontorsmiljöer

Datum: 
tis, 2015-01-13

Arbets- och miljömedicin arrangerar en ergonomidag på temat öppna kontorsmiljöer i samarbete med Centrum för belastningsskadeforskning högskolan i Gävle.

Tid: 13 Januari, kl 9.00-16.00,  2015

Plats/Lokal: 99:133 (Hus 99, Freja rum 33 i källaren nära stora parkeringen), Högskolan i Gävle

Karta över Campus
http://www.hig.se/Ext/Sv/Om-Hogskolan/Lokaler-och-campus/Kontakt-och-kartor/Karta-over-campus.html

Program

 

Presentationer: