Höstmöte - Framtidens forskning inom arbets- och miljömedicin, Konferens Hubben, Uppsala

Datum: 
ons, 2018-11-14 till tors, 2018-11-15

Höstmötet är en mötesplats för alla verksamma
inom arbets-och miljömedicin. Mötet är ett forum för
debatt om aktuella ämnen samt en möjlighet att få
presentera egna större eller mindre forskningsprojekt
med efterföljande diskussion, chans till nya infall och/eller
nya samarbetspartners.

Höstmötet denna gång kommer att belysa
Framtidens forskning inom arbets- och miljömedicin

  • Information från Forte/Formas/AFA försäkring
  • Information från Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK)
  • Hur studerar vi multipla exponeringar
  • Buller och luftföroreningar i omgivningsmiljön
  • Fysisk och psykosocial belastning i arbetet
  • Hur gör vi framtidens smarta studier

Arrangör för mötet är Svenska Läkaresällskapets sektion för
arbets-och miljömedicin (ARM) i samarbete
Arbets-och miljömedicin, Akademiska sjukhuset,
Region Uppsala
Region Gävleborg
Landstinget Dalarna
Uppsala Universitet

 

Observera! Anmälan är bindande men kan överlåtas. Maxantal platser 130 st.