Camilla Zetterberg disputerar 9 Juni

Datum: 
tors, 2016-06-09

Camilla Zetterberg disputerar 9 Juni

AMM kan snart gratuleras till ännu en doktorsavhandling med Camilla Zetterberg. Malin Josephson är en av hennes handledare. Disputationen äger rum Torsdagen den 9 juni kl. 13:00 i Krusenstjernasalen, Kungsbäcksvägen 47, Gävle. Avhandling: Zetterberg, Camilla.

The impact of visually demanding near work on neck/shoulder discomfort and trapezius muscle activity:
Laboratory studies.

Disputationen kommer även att sändas via webben. Så alla intresserade kan vara med på länk via