Halvtidskontroll 22 maj, kl 10.00

Datum: 
fre, 2015-05-22

Farhad Hassan Alinaghizadeh Mollassaraie
"Ohälsoeffekter relaterade till det radioaktiva nedfallet efter Tjernobylolyckan 1986, en 25-årsuppföljning"

22 maj, kl 10.00
Frödingsalen, Arbets- och miljömedicin, Ulleråkersvägen 40