Länklista

foretagshalsokollen.se För att skapa en frisk arbetsplats behövs betydligt mer än att göra hälsokontroller på personalen. Svensk forskning har visat att det finns fyra viktiga faktorer, nycklar, för att få personalen på ett företag att må bra och hålla sig långtidsfrisk. Här får du lära dig mer om hur man skapar ett friskt företag och friska medarbetare, liksom vilka långsiktiga effekter det kan ha på arbetsplatsens och företagets utveckling.

Arbetsmiljöforskning Information om forskningsresultat till dem som har användning för dem, skyddsombud, chefer, företagshälsovård med flera.

Arbetsmiljöverket, Arbetsskadestatistik, författningar.

ATSDR - Science Corner Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Mycket omfattande!

Environmental Health Perspectives Journals Mycket bra tidskrift inom sitt område. Från 1993 och framåt finns tillgängliga på nätet.

FHV.nu

Kemikalieinspektionen information om bl a REACH - Europeisk kemikalielagstiftning

Naturvårdsverket En del bra tjänster, som författningssamlingar och liknande.

NIEHS - National Institute of Environmental Health Sciences Det mesta finns här...

Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. Ytterligare en bra tidskrift, abst är utlagda gratis.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund Om luft och vatten...

Sveriges kommuner och landsting

Welcome to the United States Environmental Protection Agency´s Homepage USA´s svar på Naturvårdsverket

Sökbar hjälp

PION - enkelt sökformulär Patientinformation på nätet.

Arbline - Det nedlagda Arbetslivsinstitutets litteraturdatabas Arbline förvaras nu på Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds Universitet. Databasen innehåller material som lagts in t o m hösten 2006 samt några poster som lades in under 2007.

TOXNET Web Search Toxikologisk databas från NLM, som även håller Medline. Är ibland "nere".

PubMed Direkt från källan, NLM. Enkelt sökspråk, ny desig, ffa gratis!!

Medicinska resurser u.n.s...

eBMJ, British Medical Journal home page. Allt ligger inte ute på nätet, men mycket finns.

New England Journal of Medicine On-line -- Home Page För att läsa full-text utgåvan krävs lösenord (= prenumerant).

SBU, här finns bland anat alla SBU´s rapporter att läsa.

Socialstyrelsen

Svenska Läkaresällskapet Förutom SLS egen hemsida med information kring Berzeliussymposier, Riksstämma, Tisdagssammankomster etc. ligger här alla Sällskapets sektioner.

The Lancet Interactive. Fritt för prenumeranter, lösenord krävs. Man kan registrera sig och få tillgång till en begränsad version.

The Merck Manual

Arbets- och miljömedicinska kliniker

Arbets- och miljömedicin i Örebro

Arbets- och miljömedicin i Linköping

Arbets- och miljömedicin i Göteborg

Arbets- och miljömedicin i Lund

Arbets- och miljömedicin i Norr (Umeå/Sundsvall)

Stockholm:
Institutet för folkhälsovetenskap
Institutet för miljömedicin