30 år sedan Tjernobyl-olyckan (SR ,P4)

2016-04-28

Svagt samband mellan Tjernobyl och cancer

Under 30-år efter Tjernobylkatastrofen har antalet fall av cancer ökat i både Gävleborg och i landet som helhet. Fortfarande går det dock inte att slå fast att ökningen har ett samband med det radioaktiva nedfallet.

Länk till hela intervjun med överläkare Martin Tondel