Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär, SBU-rapport 253/2016

2016-09-01

Arbetsmiljön har betydelse för artros i knä och höft. Det är vanligare med artrosbesvär i knä för personer som arbetar i knästående och stående arbetsställning. När det gäller artrosbesvär i höft är det vanligare hos personer som arbetar i böjd eller vriden position. Att lyfta och bära i arbete visar också samband med högre förekomst av artrosbesvär i såväl knä som höft. SBU-rapport 253/2016