” Arbetsmiljöverket skärper kraven på arbetsplatsens utformning.”

2020-07-22
Den 1 januari 2021 träder Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om arbetsplatsens utformning i kraft. De nya föreskrifterna gäller alla arbetsplatser där arbetsgivaren kan påverka utformningen av lokalerna, inte i eget eller andras hem.
En regel som skärps är kravet på att det ska finnas rörelseutrymme för att kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt. Det gäller vid arbetsmoment där man behöver vrida, huka eller böja sig ned. Tidigare fanns ett allmänt råd om att det skulle vara 0,8 meter fritt arbetsutrymme vid vård eller flytt av patienter inom vård och omsorg.  Nu är det ett generellt krav som gäller inom all verksamhet, till exempel även vid däckskifte på verkstäder eller lagerarbete.