Artros - arbetsskada eller "vanlig" sjukdom, Eva Vingård, P1

2016-09-01

Ungefär 25 procent av Sveriges befolkning över 45 år har artros och antalet drabbade förväntas öka. Artros är en vanlig anledning till sjukskrivning, men kan det klassas som en arbetsskada? Läs mer...

SBU-rapport 2253/2016