Belastningsskador hos violinister fokus för ny forskningsstudie på Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset

2017-10-12

Pressmeddelande, Akademiska sjukhuset 171012:
Belastningsbesvär är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i arbetslivet. Besvär i nacke/skuldror och hand/handled är särskilt vanligt bland stråkmusiker. I en ny studie, ledd från Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, vill forskarna öka kunskapen om hur sådana skador kan förebyggas och se om det finns skillnader mellan kvinnor och män. Läs mer...