De ungas väg till arbetslivet är kantad med risker och svåra val. Användbart nr 3/2019

2019-10-01

Unga behöver stöd från skola, arbetskamrater och chefer De ungas väg till arbetslivet är kantad med risker och svåra val. Antalet arbetsolyckor har på senare år fördubblats bland unga män. Klinikerna för arbets- och miljömedicin runt om i landet har fått in allt fler unga med allvarliga arbetsskador. Som ett stöd för skolpersonal och elever har samtliga femton AMMkliniker i Sverige gått samman i ett nätverk Hälsosamt inträde i arbetslivet, Hinta. I kvartalstidskriften Användbart kan man läsa om hur de unga kan få stöd och hjälp att välja rätt väg till ett långt och friskt arbetsliv. Tema: De ungas arbetsmiljö.
Läs mer...

Användbart! och www.arbetsmiljöforskning.se – utges av Arbetslivsjournalisterna