"Det finns inga banala elolyckor", Elinstallatören 2018-04-04

2018-04-05

Känner patienten värme och kyla? Annars kan de fina nervtrådarna ha skadats. Överläkare Martin Tondel visar hur instrumentet för att mäta temperatursinnet används. Den ena rullen är varm, den andra kall. Foto Charlotta von Schultz. Läs mer...