Doktorand vid AMM fick pris för bästa poster på Institutionens dag

2017-12-15

Institutionen för Medicinska Vetenskaper anordnade 14 december Institutionens dag på Akademiska sjukhuset med tema undervisning och med fokus på doktorander och unga forskare. För de doktorander vid institutionen som ville vara med under dagen var det obligatoriskt att skicka in ett abstrakt om något från deras forskning.
Linda Dunder, som är doktorand på AMM, skickade in ett abstrakt och presenterade sin poster som visade att nivåer i blodet av olika perfluorerade ämnen (s.k. PFAS) är kopplat till förhöjda blodfetter. PFAS används i många produkter eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Därför kan de återfinnas i exempelvis matförpackningar, textilier och brandsläckningsskum.
Under 2012 upptäckte man att dricksvattnet i Uppsala var förorenat med PFAS och kunskapen är bristfällig vad gäller potentiella hälsoeffekter av exponering för PFAS. Lindas poster var en av två postrar som fick flest röster och hon fick därför gå fram och ta emot 5 000 kronor i prispengar, diplom och en fin blombukett!
 

Monica Lind, miljöhygieniker,
docent och handledare till Linda