Etiken kring chippet i handen kan bli ett problem /svt NYHETER

2018-04-09

Risken att hälsan påverkas av ett chip i handen ses som osannolikt, enligt överläkaren Martin Tondel. Detta trots att det i stort sett saknas forskning. Snarare är det de etiska effekterna kring dina inopererade personliga data som kan bli en framtida fråga.  Läs mer...