Flytt av verksamheten

2017-10-01

Den 1 oktober flyttar Arbets- och miljömedicin till nya lokaler vid Science Park.

Ny besöksadress blir:
Arbets- och miljömedicin
Dag Hammarskjölds väg 60 

752 37 Uppsala