Fokus på handintensivt arbete i forskningsprojekt, Arbetsmiljöverket 161011