Forskningsrådet Formas beslut 3 dec. 2012 om medel till AMM, Uppsala Universitet

2012-12-03

Karin Engvall och Monica Lind har beviljats medel från Formas.

Karin Engvall har beviljats 2,559,000 kr att ”Studera samband mellan byggnadens status och upplevd luftkvalitet, inomhusklimat och hälsa i svenska bostäder med hjälp av inspektioner, mätningar och enkätsvar insamlade genom BETSI studien.”

Monica Lind har beviljats 7,350,000 kr för projektet ”Bidrar exponering för Bisfenol A till uppkomst av fetma och benskörhet?”