Framgångsfaktorer och risker i kommuners arbetsmiljöarbete, AFA 170113

2017-01-16

En dålig arbetsmiljö försämrar medarbetarnas hälsa och leder till minskad produktivitet. Men ofta saknas konkreta mål i det systematiska arbetsmiljöarbetet, liksom en känsla av delaktighet hos medarbetarna och metoder för uppföljning. AFA Försäkring beviljar Magnus Svartengren, Uppsala universitet, 2 613 000 kronor i anslag för att introducera, stödja och utvärdera användandet av en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete i kommuner. Läs mer...