Hälsoproblem av fukt och mögel i bostäder, UNT 2013-02-16