Höga PCB-nivåer i blodet kopplade till för tidig död, Läkartidningen. 2019;116:FRFD

2019-06-18

Egenreferat. Polyklorerade bifenyler (PCB) är en grupp miljögifter som omfattas av restriktioner i många länder, och förbuden har lett till lägre halter i miljön. 1978 förbjöd Sverige användningen av PCB i nya produkter, och 1995 skärptes kraven så att användning av alla produkter som innehåller PCB förbjöds. Men då dessa ämnen bryts ner mycket långsamt och lagras i fettväv finns de fortfarande kvar i djur och människor långt efter att förbuden införts. Speciellt PCB med många kloratomer i molekylen finns kvar i blodet hos de flesta svenskar. Syftet med denna studie var att undersöka om höga nivåer av PCB i befolkningen är relaterade till för tidig död.

Läs mer...