Interna rapporter varnade om Dramatens arbetsmiljö (DN)