Krav från vattenbranschen: Fasa ut fluorkemikalier från fler varor

2016-03-01

Krav från vattenbranschen: Fasa ut fluorkemikalier från fler varor 

Per- och polyfluorerade kemikalier (PFAS) är en grupp problematiska miljögifter som finns i många vanliga varor utan att vi vet om det. 
Här på AMM Uppsala är vi en grupp som forskar på hälsoeffekter av PFAS eftersom Uppsala är en av de städer i Sverige som drabbats av förorening av dricksvattnet med PFAS. Vi studerar hälsoeffekter av PFAS i den Uppsalabaserade kohorten PIVUS. 

Artikel: Circulating levels of perfluoroalkyl substances and prevalent diabetes in the elderly.
Om du vill veta mer kontakta Monica Lind