Långtidseffekter av arbetslöshet för unga vuxna

2012-09-12

The European Journal of Public Health har nyligen publicerat en artikel som belyser långtidseffekter av arbetslöshet bland unga vuxna, författat av en grupp från Arbets- och Miljömedicin i Uppsala.

Individer mellan 20 och 24 år som var arbetslösa under 1992 hade under en uppföljningsperiod av 15 år en förhöjd risk för sjukskrivning, förtidspension och död. Effekten kvarstod även efter man justerat för socioekonomiska faktorer som utbildning och inkomst samt för tidigare sjukskrivning. Det finns skäl att anta att arbetslösheten kan leda till senare sjukdom och att individer lämnar arbetsmarknaden i förtid.

Helgesson M, Johansson B, Nordqvist T, Lundberg I, Vingård, E. Unemployment at a young age and later sickness absence, disability pension and death in native Swedes and immigrants. The European Journal of Public Health 2012; doi: 10.1093/eurpub/cks099. http://eurpub.oxfordjournals.org/cgi/reprint/cks099?ijkey=C1HEN36um94lczI&keytype=ref

I press
Dagens Nyheter. 2012-09-24. "Förhöjd sjukrisk för arbetslösa unga".
Svenska Dagbladet. 2012-09-24. "Förhöjd sjukrisk för arbetslösa unga".
Uppsala Nya Tidningen. 2012-09-24. "Arbetslöshet ökar risk för sjuklighet".
Sveriges Radio P4 Norbotten. 2012-09-24. "Unga arbetslösa kan dö i förtid".