Ledig tjänst: AMM söker en yrkeshygieniker/arbetsmiljöingenjör

2018-09-24

Vi söker nu en yrkeshygieniker eller arbetsmiljöingenjör till vår verksamhet på Arbets- och miljömedicin i Uppsala dit patienter remitteras med frågeställningar relaterade till en arbets- eller miljömedicinsk exponering. Bland huvuduppgifterna är att utifrån tillgängliga mätdata och annan information göra en exponeringsutredning samt bedöma om, och i så fall i vilken omfattning, som en individ eller en grupp människor exponeras för riskfaktorer i en arbets- eller miljömedicinsk frågeställning. 

https://www.regionuppsala.se/sv/Jobba-hos-oss/Lediga-tjanster/Tjanst/?jobpositionid=31469