Luftföroreningar leder till för tidig död, Upplandsnytt P4, 2013-04-18