Miljögifter tros snabba på åldrandet (UNT)

2018-02-20

"Det finna ett tydligt samband mellan stigande halter i blodet av ett par svårnedbrytbara bekämpningsmedel och ett påskyndat biologiskt åldrande." 

läs mer på UNT

och 

originalartikel i Pubmed