Mogen eller övermogen - Seminarium i arbetsmarknadsutskottet, SVT Nyhter

2013-03-25

Eva Vingård, SVT Forum

SVT Nyhter: Vad händer i arbetslivet efter 55? Mogen eller övermogen
- Öppet seminarium i arbetsmarknadsutskottet om vad som händer
mot slutet av arbetslivet

Källa: http://www.svt.se/nyheter/svtforum/vad-hander-i-arbetslivet-efter-55
Publicerad 22 mars 2013 - 09:54 – Uppdaterad 25 mars 2013 - 11:25

Vilka fortsätter att jobba, hur mycket jobbar de och i vilken utsträckning tar arbetsgivare till vara på erfarenhet? Det och mer tas upp i arbetmarknadsutskottet under ett seminarium kring vad politiken kan göra för att skapa förutsättningar för ett långt och utvecklande arbetsliv.

Program - del 1

Ålder, arbete och hälsa
Professor Eva Vingård, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Arbetslivskarriärer och utträde från arbetsmarknaden
Professor Michael Tåhlin, SOFI, Stockholms universitet

Situationen för erfaren arbetskraft i dag och i framtiden
Clas Olsson, biträdande generaldirektör, Arbetsförmedlingen
Bernt Nilsson, ställföreträdande generaldirektör, Arbetsmiljöverket
Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman, DO

Arbetet med frågor som rör erfaren arbetskraft
Christina Järnstedt, ombudsman, LO
Jana Fromm, utredare, TCO
Ossian Wennström, ombudsman/utredare, Saco
Anders Morin, utredare, Svenskt Näringsliv
Caroline Olsson, sektionschef, SKL

Del 2

Att tillvarata kompetensen hos erfaren arbetskraft
Patrik Magneby, VD, bemanningsföretaget Pensionärspoolen
Carl-Gustaf Leinar, VD, TRR Trygghetsrådet

Frågor från utskottets ledamöter