Nanopartiklar ska underlätta tidig diagnostik av lungsjukdomar. Pressmeddelande, Akademiska sjukhuset, 191202

2019-12-02

Undersökningen är relativt enkel för patienten och innebär att vi tidigare är förut kan upptäcka små förändringar i de finaste luftvägarna. Det är betydelsefullt exempelvis vid misstänkt lungemfysem och systemsjukdomar i tidig fas som engagerar små luftvägar, men också vid provokationer, då man med vissa stimuli utlöser symtom på en sjukdom, exempelvis allergi, säger Magnus Svartengren, professor och överläkare inom arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset. Läs mer...