Nätverksträff 19 april 2013 för psykologer och beteendevetare samt andra intresserade

2013-02-08

Tid: kl 12.30-15.30
Plats: Hedstrandsalen, ingång 70,  Akademiska sjukhuset
Kostnad: 200 kr inklusive moms
Arrangör: Arbets- och miljömedicin, Uppsala

Program 
Anmälan