Ny artikel om evidensbaserad praktik i företagshälsovård

2017-02-16

Ny nypublicerad artikel har undersökt evidensbaserad praktik (EBP) i den svenska företagshälsovården i förhållande till attityder, kunskap och användning av evidensbaserade metoder och arbetssätt. Studien kombinerade frågeformulär och intervjuer och data samlades in vid två tillfällen med tre års mellanrum. Slutsatser i studien är att företagshälsovårdens chefer och utövare i allmänhet är positivt inställda till EBP. Men studien lyfter även fram behovet av att utbilda chefer i hur man, på organisationsnivå, kan stödja användandet genom att skapa en infrastruktur för EBP i företagshälsovården. Int Arch Occup Environ Health, January 2017.