Ny artikel: "Ungas inträde på arbetsmarknaden ur ett arbetsmiljöperspektiv".