Nyhetsbladet nr 1/2013

2013-03-05

I Nyhetsbladet ”Arbete – Miljö – Medicin” Nr 1/2013 från Arbets- och miljömedicin i Uppsala kan man läsa bl.a. om:

  • Hjärtdöd är signifikant förhöjd hos dem som upplever stress
  • Om man inte klarar av sitt nuvarande jobb kan man då klara av något annat?
  • Hälsa och framtid i kommuner och landsting - organisatoriska skillnader mellan friska och mindre friska organisationer
  • Förslag till en reformerad arbetsskadeförsäkring
  • Vart sjunde nytt fall astma kan ha samband med fukt- eller mögelskador
  • Nya metoder för analyser av mögel
  • Hur farliga är kemikalierna i varor och konsumentprodukter