Nyhetsbladet ”Arbete – Miljö – Medicin” Nr 2/2012

2012-05-29

I Nyhetsbladet ”Arbete – Miljö – Medicin” Nr 2/2012 från Arbets- och miljömedicin i Uppsala kan man läsa bl.a. om:

Piloternas psykosociala arbetsmiljö påverkar hur de sover, av Roma Runeson

Den goda arbetsmiljön – en kunskapsöversikt, av Eva Vingård.

Ökad förekomst av cancer hos röjningsarbetare efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, av Robert Wålinder.

Indoor Environment in Dwellings and Sick Building Syndrome (SBS), av Bo Sahlberg (som disputera 13 juni 2012, se sid 8).

Mätning av mögel-DNA i damm som en markör för mögelväxt i fuktiga byggnader, av Dan Norbäck.

Nya och ändrade föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, av Helena Anundi.

Ny SBU rapport om arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar i nacken och övre rörelseapparaten, av Pia Rehfisch.