Nyhetsbladet ”Arbete – Miljö – Medicin” Nr 3-4/2012

2012-12-19

I Nyhetsbladet ”Arbete – Miljö – Medicin” Nr 3-4/2012 från Arbets- och miljömedicin i Uppsala kan man läsa bl.a. om:

  • Organisationsförändring på Arbets- och miljömedicin
  • ”Aktivitetsersättning - En väg till arbete?”
  • Dubbdäck i Uppsala - orsak till oro för luftkvaliteten
  • Forum för giftfri miljö 2012 - en ren vinst
  • Seminarier/kurser 2013
  • Nya befattningar och ny personal på Arbets– och miljömedicin