Ökad kontroll gör arbetstagare sjukare, SvD 2013-02-18