Så får du en mer giftfri vardag - ny broschyr

2017-11-23

Stoppa kemikalieonödan – ett samarbete i länet för att öka medvetenheten kring farliga kemikalier i vardagsprodukter

Att till exempel propplösare, tändvätska och ogräsmedel innehåller farliga kemikalier är de flesta av oss medvetna om. Men att även vanliga vardagsprodukter som t ex leksaker, textilier och elektronik kan innehålla miljö- och hälsofarliga kemikalier som kan ha negativa effekter på miljön och vår hälsa är inte lika känt. Därför har Länsstyrelsen, Region Uppsala, Uppsala kommun och flera andra av länets kommuner gemensamt tagit fram broschyren ”Stoppa kemikalieonödan”, som lanseras på nätet idag. Syftet med broschyren är att öka medarbetares och allmänhetens medvetenhet kring farliga kemikalier och inspirera till kemikaliesmarta val och vanor. Broschyren är indelad i fem områden, där varje avsnitt har en kort faktadel och fem handfasta tips samt illustrationer gjorda av Jan och Maria Berglin.

Pressmeddelande från  Länsstyrelsen Uppsala län
Tips om smarta val och ändrade vanor ska få allmänheten mer medvetna om farliga kemikalier i sin vardag och hur man kan minska sin exponering för dessa. I dag lanseras en unik broschyr med enkel konsumentupplysning för en mer giftfri vardag.

Minskad kemikalieanvändning för en giftfri vardag är en av de stora miljöfrågorna i dag. Därför har länsstyrelsen, Region Uppsala, Uppsala kommun och flera andra av länets kommuner gått samman för att informera om hur allmänheten kan minska förekomsten av farliga kemikalier i sitt dagliga liv.

Länsstyrelsens miljömålssamordnare Linnéa Vemhäll är en av flera som jobbat med den nya broschyren som kort och lättillgängligt informerar om ett område som många kan uppleva som svårt och jobbigt att sätta sig in i.

  • Jag hoppas att vi ska bidra till ökad medvetenhet om farliga kemikalier samt hur man på ett enkelt sätt kan göra mindre förändringar i sin vardag för att minska belastningen på miljön och exponeringen av oss människor, säger Linnéa Vemhäll.

Broschyren är indelad i fem områden. Varje avsnitt har en kort faktadel och handfasta tips om hur man minskar på farliga kemikalier i sin vardag. Broschyren upplyser om att farliga kemikalier kan finnas i vardagsprodukter som leksaker, kläder, smycken och elektronik. Eftersom många produkter saknar innehållsdeklaration så är det omöjligt för konsumenten att veta om produkterna innehåller farliga kemikalier.

Till exempel rekommenderas konsumenterna att rensa ut mjuka plastleksaker som är tillverkade före 2007. Barnen rekommenderas att tvätta händerna före måltider och efter att ha använt läsplatta eller dator då elektronik kan innehålla flamskyddsmedel och tungmetaller som till exempel kadmium och bly.

  • En giftfri miljö är en förutsättning för människors hälsa. Särskilt viktigt är det att skydda barn och ungdomar då de är extra känsliga för risker som kopplas till farliga kemikalier i vardagsmiljön, säger Monica Lind, miljöhygieniker och docent i miljömedicin på Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset.
     

Mer information
Läs broschyren
Affischer

Kontakt
Linnéa Vemhäll, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen i Uppsala län, Telefonnummer 010-223 34 07

Monica Lind, miljöhygieniker och docent i miljömedicin vid Akademiska sjukhuset, Telefonnummer 018-6119745