Seminarium 18/11, kl 12.00-13.00 Bhopalkatastrofen - Gasutsläpp

2019-10-17
Datum: 
mån, 2019-11-18

Kl 12.00-13.00

 

1984 inträffade världens hittills största industriolycka i staden Bhopal i Indien, i en fabrik ägd av företaget Union Carbide där det framställdes bekämpningsmedel. När vatten kom in i en tank med 43 ton metylisocyanat startade en häftig kemisk reaktion. Ett gasmoln, spred sig över den sovande staden. Minst 500 000 människor exponerades för gaserna. Den officiella omedelbara dödssiffran är 2 559. En mer realistisk bedömning är att 8 000 dog under de första veckorna efter katastrofen. Uppskattningsvis 100 000 har permanenta skador. Bhopalkatastrofen blev starten för modern lagstiftning om säkerhet, föroreningar och arbetsmiljö.

Följande tre personer kommer att berätta för oss:

Ingrid Eckerman

Ingrid Eckerman var som läkare medlem av Internationell Medical Commission on Bhopal, som 1994 granskade de medicinska långtidseffekterna. År 2004 publicerades hennes bok "The Bhopal Saga - causes and consequences of the world's largest industrial disaster".

Satinath Sarangi var en ung student när olyckan skedde. Han avbröt sina studier i metallurgi och kunde med internationellt insamlade pengar öppna Sambhavna Trust, där ayurvedisk medicin och västerländsk (allopatisk) medicin bedrivs sida vid sida för att hjälpa offren för katastrofen.

Nousheen Khan är arbetsterapeut. Hon arbetar på Chingari Trust med habilitering av barn med olika typer av funktionshinder. Housheen Khan

Läs mer

Bhopal Medical Appeal

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bhopalkatastrofen

https://en.wikipedia.org/wiki/Bhopal_disaster

 

Lokal

Föreläsningssalen Eken, Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60 Uppsala
Hitta till oss

Kostnad
Kostnadsfritt

Kontaktperson
Monica Lind