Vad kan man lära sig av aktuell forskning kring arbetsmiljö och förändringsprocesser, Universen, nr 3 2018