Vägen framåt - Tillsammans förebygger vi vibrationsskador

2020-01-09

Sveriges arbets- och miljömedicinska kliniker har i samarbete med Arbetsmiljöverket tagit fram en gemensam strategi som har goda förutsättningar att minska antalet vibrationsskador. Samarbetet har resulterat i en broschyr där det tydliggörs vad AMM-klinikerna kan bidra med i arbetet med att förebygga vibrationsskador.