Nätverksträff för psykologer och beteendevetare inom företagshälsovård och motsvarande

Datum: 
mån, 2019-02-04

Kl 13.00-16.00

Temat för första nätverksträffen är kränkande särbehandling.
(Info om nätverket)

Enligt AFS 2015:4 är arbetsgivare skyldiga att erbjuda stöd och utreda allvarliga händelser på arbetsplatsen och FHV är ofta den expertresurs arbetsgivare tar stöd av.

För att introducera detta tema och lägga en fond för fortsatta samtal har vi bjudit in Per Larsson från Previa i Stockholm. Per har centralt ansvar för området kränkande särbehandling på Previa sedan många år och har följt utvecklingen av området från första parkett.

  • Med avstamp i Pers introduktion till ämnet arbetar vi sedan vidare med frågan gemensamt i mindre grupper.
     
  • Eftersom mötet också utgör en uppstart av nätverket, kommer även viss tid vigas till diskussioner runt det.

__________________________________________________________________________

Anmälan senast 28 januari 2019  (välj ett alternativ)

 

Program

Lokal
Föreläsningssalen Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala, hitta till oss

Tid
Måndag 4 februari 2019, kl 13.00-16.00

Kostnad
Kostnadsfritt, fika i pausen ingår.
Observera - Om du inte kan delta meddela senast 190125  till ammuppsala@akademiska.se
annars utgår en kostnad på 200 kr

Kontaktpersoner

Markus Wikborg, leg psykolog
Markus.wikborg@akademiska.se
018 -611 36 54

Åsa Stöllman, leg psykolog & doktorand
Asa.stollman@akademiska.se
018 – 611 36 58