Vibrationsskada

Enligt skattningar från Arbetsmiljöverket kan 50-75 000 arbetstagare vara exponerade över insatsvärdet för helkroppsvibrationer, och 35 000 arbetstagare för insatsvärdet för hand-armvibrationer. Totala antalet yrkesverksamma i Sverige som utsätts för vibrationer minst en 1/4 av arbetstiden anges till ca 290 000 för hand-armvibrationer och ca 260 000 för helkroppsvibrationer.

Sedan 2005 finns två föreskrifter om vibrationer från Arbetsmiljöverket med krav på arbetsgivare vars personal utsätts för vibrationer.
 
1. En teknisk,  Vibrationer (AFS 2005:15) med:
-regler för planering av arbete som innebär vibrationsexponering,
-krav på riskbedömningar,
-information,
-när exponerade här rätt till medicinska kontroller.
 
-som beskriver på vilket sätt läkarundersökningen ska genomföras.
 
Läkarundersökning vid vibrationsexponering inriktas på vibrationsskadans kliniska manifestationer:
-Vasospasm
-Neuropati
-Muskuloskelettala besvär
 
De medicinska kontrollerna omfattar:
A. En Nyanställningsundersökning:
-Med syftet att upptäcka personer som är särskilt känsliga för vibrationer och rådgivning för att minska skaderisk.
B. Periodisk kontroll vart 3:e år:
-med syftet att upptäcka tecken på negativa hälsoeffekter och påtala dessa så att de inte förvärras eller drabbar andra på arbetsplatser.