Ålander, Johan

Miljöhygieniker, PhD
Tel.: 
018 - 611 36 53
E-post: 
johan.alander[@]akademiska.se
Ålander, Johan

Jag kommer främst att arbeta med Martin Tondel och den miljömedicinska verksamheten vid arbets- och miljömedicin i Uppsala, med fokus på patient- och miljöärenden som kommer in till enheten.

Innan arbets- och miljömedicin har jag arbetat ett flertal år på olika myndigheter. Senast jobbade jag på Kemikalieinspektionen, där jag främst sysslade med toxikologiska frågeställningar gällande företags ansökningar för användandet av bekämpningsmedel, nationellt såväl som på EU-nivå. Innan dess var jag ett flertal år på Livsmedelsverket, där jag bland annat arbetade med biomonitorering för att fånga upp miljögiftsexponeringar i populationen, utredde och skrev en omfattande rapport om tidstrender av olika miljögifter i mat (från 70-talet och framåt) samt arbetade med metodutveckling av olika kemiska analyser av mat. Bland annat tog jag fram en metod för att skilja på vildsvin och tamgris med hjälp av DNA, vilket var utmanande, då båda två biologiskt sett tillhör samma art.

Utbildningsmässigt disputerade jag 2009, i ämnet toxikologi, på en avhandling som beskrev hur ett av kroppens många avgiftningsenzymer på molekylär nivå arbetar. Forskarutbildningen gjorde jag på Institutet för miljömedicin (KI), där jag fick en bred och god inblick inom det toxikologiska fältet. Innan detta läste jag både biologi och kemi på Göteborgs universitet, vilket utmynnade i en magister i kemi, med inriktning biokemi.