Fornstedt, Helena

Yrkeshygieniker
Occupational Hygienist
Tel.: 
018-611 38 69
E-post: 
helena.fornstedt[@]akademiska.se
Fornstedt, Helena

Jag är biolog och anställd som yrkeshygieniker. Min arbetsuppgift på AMM är att bistå avdelningens läkare med exponeringsbedömningar av faktiska förhållanden på framförallt arbetsplatser som kan ha samband med patienters hälsobesvär och sjukdomar.  I vissa fall gäller bedömningen miljön i en bostad. I uppdraget ingår att delta i olika projekt på avdelningen och att fungera som sakkunnig i olika sammanhang. Jag svarar på remisser och allmänna förfrågningar från aktörer eller invånare i vår region (Uppland, Gävleborgs län och Dalarna).

Innan jag kom till AMM har jag sedan 1999 arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör i tre olika kommuner. Jag har också arbetat ett drygt år som innemiljöutredare.  I rollen som inspektör bedömde jag bl.a. risker för ohälsa och fattade beslut med stöd av miljöbalken. I tjänsten som utredare gjorde jag praktiska undersökningar, tog prover i problembyggnader och upprättade tekniska rapporter.

Jag har länge haft ett särskilt intresse för byggnader och människors hälsa. Det intresset har bl.a. medfört att jag är medlem i SWESIAQ och har nyligen anmält mitt intresse till KOMIN.  Swesiaq är en intresseorganisation med målsättningen att öka och sprida kunskapen om inomhusmiljö och hälsa genom att sammanföra forskare och praktiker som är aktiva inom området. KOMIN är ett kompetenscentrum för inomhusmiljö och hälsa. Jag sitter också med i Allergikommittén i Uppsala.