Jansson, Emma

Specialistläkare, tjänstledig
Tel.: 
018-611 38 88
E-post: 
emma.jansson[@]akademiska.se

Jag arbetar som ST-läkare vilket innebär att jag genomgår specialisttjänstgöring för att bli specialist i arbets- och miljömedicin. Jag tar emot patienter och arbetar på att bygga upp en bred kunskap och erfarenhet från olika typer av arbetsmedicinska och miljömedicinska frågeställningar. Jag kommer också att delta i övriga verksamheter vid kliniken som tex utbildning, forskning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Jag har en överläkare som handledare i mitt arbete.

Jag är legitimerad läkare sedan hösten -11 och har tidigare arbetat inom cancervården, på röntgen och inom psykiatrin. Jag har även en magisterexamen i biologi. Jag började på arbets- och miljömedicin här i Uppsala hösten -14.