Palm, Peter

Ergonom, doktorand
Ergonomist, PhD student
Tel.: 
018-611 36 47
E-post: 
peter.palm[@]medsci.uu.se
Palm, Peter

Mina arbetsuppgifter består av exponeringsbedömningar i samband med utredningar av patienter med belastningsrelaterade besvär. Jag medverkar också vid utbildningar och handleder studenter, och företagshälsovårdens personal.

Mitt doktorandprojekt syftar till att ta fram och utvärdera metoder för företagshälsovården för att mäta fysisk belastning i arbete.

Exempel på projekt som jag tidigare har arbetat med har handlat om datoranvändning, kassaarbete, medicinska kontroller vid vibrationsexponering, ergonomi i skogsbruk, småföretag och företagshälsovård.

Jag har arbetat på Arbets- och miljömedicin sedan oktober -06. Tidigare har jag arbetat som forskningsassistent på Arbetslivsinstitutet och som ergonom inom företagshälsovården.