Rask-Andersen, Anna

Professor, överläkare
Professor, Senior Physician
Tel.: 
018-611 36 50
E-post: 
anna.rask-andersen[@]medsci.uu.se
Rask-Andersen, Anna

Efter medicinstudier i Uppsala-Linköping samt AT-tjänstgöring i Uppsala läns landsting blev jag legitimerad läkare 1977. Jag började arbeta vid Akademiska sjukhuset 1980 och blev specialist i klinisk fysiologi 1984 och i yrkesmedicin 1988. Samma år disputerade jag på en avhandling om feberattacker och allergisk alveolit utlösta av inandning av mögeldamm hos lantbrukare. Post-doc fullgjordes vid Occupational Medicine Branch, UCLA – University of California i Los Angeles. I februari 2000 utnämndes jag till docent i Arbets- och miljömedicin och 2011 blev jag professor i yrkesmedicin. Jag har arbetat vid Arbets- och miljömedicin sedan 1984 och har ansvaret för vår kurs på läkarprogrammet sedan 1989. Jag är också kursledare för en kurs om arbetsmiljö för fackliga representanter och skyddsombud, vilken ges i samarbete med TCO. 2011 utnämndes jag till adjungerad professor vid University of Saskatchewan i Kanada.

Min forskning är främst inriktad på kliniska och epidemiologiska studier av yrkesmedicinska lungsjukdomar bl.a. hos lantbrukare. Andra studier har handlat om luftvägsbesvär hos sågverksarbetare och pleurit hos asbestexponerade patienter behandlade med ergotalkaloider. I andra projekt studerades faktorer som ökade risken för hårcellsleukemi, en ovanlig form av leukemi. På senare år har arbetat med en stor långtidsuppföljning av riskfaktorer för astma. Två doktorander, Monica Uddenfeldt och Mai Leander, disputerade 2010 på riskfaktorer för astma resp. livskvalitet vid astma. Sedan 2003 arbetar jag under perioder som gästforskare vid Canadian Centre for Health and Safety in Agriculture, University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada, där jag studerar risken för atopi i samband med polymorfism av TLR4 (Toll like receptor 4) i en stor populationsstudie insamlad på den kanadensiska prärien.

Under 2000-talet har jag engagerat mig fackligt. Sedan 2003 är jag huvudskyddsombud och även regionalt skyddsombud för läkarna i Uppsala län och blev nominerad till Årets skyddsombud 2006. I juni 2006 valdes jag till ledamot av Läkarförbundets centralstyrelse och jag är nu ordförande för förbundets Arbetslivsgrupp. 2009 valdes jag till ordförande för Upplands Allmänna Läkarförening efter att ha varit ledamot i styrelsen sedan 2001. På fritiden arbetar jag som medicinsk konsult med bedömning av arbetsskadefall, som överklagats till högre rätter.