Peter Westerholm - mini CV

Peter Westerholm, Professor emeritus

Mini curriculum vitae

Född 1935 i Helsingfors, Finland

1960 Med.lic. examen Karolinska Institutet, Stockholm

1960 – 1972 Kliniska tjänstgöringar - Allmän Kirurgi, Thoraxkirurgi, Anestesiologi, i Stockholm och i London

Specialistkompetens allmän kirurgi 1972

1972 – 1977 Avdelningsdirektör, Arbetarskyddsstyrelsen

1977 – 1979 Föredragande läkare (epidemiologi), Socialstyrelsen

1980 – 1989 Medicinsk rådgivare, Landsorganisationen i Sverige

1990 – 2000 Professor i Arbetsmedicinsk Epidemiologi, Arbetsmiljöinstitutet (från 1996 Arbetslivsinstitutet)

2001-07-01 – 2007-04-14 Professor emeritus,. Arbetslivsinstitutet

2007-04-15 – t.v. Professor emeritus, Uppsala Universitet, Arbets- och Miljömedicin

1980 Disputation - Med.Dr. (Umeå Universitet)

1982 Docent vid Umeå Universitet

Internationellt

 ”Medlem i styrelsen för International Commission on Occupational Health (ICOH) styrelse under tiden 2009 – 2012

Vald i Cancun (Mexico) för en andra treårsperiod i styrelsen under tiden 2012 – 2015”

International Labour Organization (ILO): Talesperson (”Spokesman”) för Workers Group vid den International Labour Conference – Committee on Safe Use of Asbestos 1985 – 86 – som utmynnade I ILO internationella convention of användning av asbest nr 162/1986.

Ordförande för International Commission on Occupational Health (ICOH) vetenskapliga kommitté för ”Health Services Research and Evaluation in Occupational Health” 1992 – 2000.

ILO expert i ILO-UNDP projekt jan – augusti 1988 för inrättande av Institute of Occupational Health i Lahore, Punjab/Pakistan.

Vetenskaplig produktion: Publikationer inom ämnesområdena kirurgi (gastroenterologisk kirurgi) och arbetsmedicinska ämnen - cancer- och reproduktionsepidemiologi, hjärt- och kärlepidemiologi, hälsovårdsforskning, arbetsskador, försäkringsmedicin, yrkesetik.

Undervisning: Kursledare i utbildning av företagsläkare vid Arbetsmiljöinstitutet (från 1996 Arbetslivsinstitutet) 1991 - 1998.

Övrigt: Associate Editor, Occupational and Environmental Medicine (UK) 1998 - 2009.

Medlem av redaktionsrådet för Policy and Practice in Health and Safety (UK) 2001 – t.v.

Medlem i redaktionskommittén, Scandinavian Journal of Work, Environment and Health (Finland) 1998 – t.v.

Uppdrag som fakultetsopponent vid universitet: Tio ggr under åren 1991 – 2008 vid universitet i Sverige, Finland, Norge och Storbritannien.

Ordförande i WolfNet 2001 - 2011 Ett vetenskapligt nätverk omfattande forskare och forskargrupper i Sverige och centra i Finland, Danmark, Belgien, Storbritannien och Tyskland, med inritning mot stressrelaterade kroniska sjukdomar – främst hjärt- och kärlsjukdomar.