"Hur vi kan använda metoder i Positiv Psykologi praktiskt i arbetsgrupper"

Datum: 
fre, 2014-11-14

Arbets- och miljömedicin arrangerar en seminariedag för psykologer/beteendevetare och andra intresserade. 

Tid: 14 november, kl 12.30-15.30  2014

Plats: Gunnesalen, ing 10, Akademiska sjukhuset

Anmälan

Program