Hästraser och exponering för hästallergen

År: 
2010 till 2017

Kontaktperson: Lena Elfman

I Sverige finns idag omkring 370 000 hästar och ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning har på något sätt kontakt med dessa djur. Näst efter pollen är pälsdjursallergi den vanligaste allergin. Syftet med denna studie var att undersöka om vissa hästraser sprider mindre mängd allergen än andra raser. Tre raser studerades; basjkirhäst, islandshäst och vanlig ridhäst, som här representeras av det svenska varmblodet.

Resultat
Studie 1: Studien visade att det var en stor variation i luftproverna mellan de tre hästarna inom varje ras. Vid jämförelse av stövprover mellan de tre hästraserna hade basjkirhästarna en något lägre hästallergenhalt än varmbloden och islandshästen samt hade ett annorlunda proteinmönster i SDS gelelektrofores. Enligt enkätundersökningen finns det ryttare som byter stall på grund av hästallergi för att kunna fortsätta utöva sitt hästintresse. Resultatet från denna studie gör det möjligt att med försiktighet rekommendera ridning på basjkirhästar, och i viss mån även islandshästar, för ryttare med hästallergi.

Studie 2: Resultaten visade att islandshästar släppte ifrån sig mindre mängd hästallergen än basjkirhästar och ridhästar, baserat på resultat både från stöv- och luftprover. En av basjkirhästarna hade väldigt höga nivåer hästallergen, vilket troligen beror på att denna häst var klippt. Att ridhästarna hade högre nivåer kan bero på att dessa hästar i huvudsak stod uppstallade inomhus och hade en annan pälsstruktur än de båda andra raserna, som vistades utomhus dygnet runt och hade börjat få vinterpäls.

Det är svårt att dra några riktigt bra slutsatser från dessa två undersökningar på grund av stora variationer mellan individerna inom rasen och mellan raserna då endast 3 hästar per ras var inkluderade i respektive studie. En slutsats skulle dock kunna vara att pälsstrukturen, som får en tjock och fet yta hos basjkir- och islandshäst under den kalla tiden på året gör att dessa raser släpper ifrån sig mindre mängd hästallergen.

Publikationer
E Ankarcrona, E Pettersson, M Boström, M Göthe, S Hollstedt. Allergivänliga hästar – finns de? Handledare Lena Elfman 5/2011.
J Amnesten, E Andersson. Lågallergena hästar – finns de? Handledare Lena Elfman 4/2011